Projekt se zaměřuje na znovuvyužití plochy chemičky Synthomer v Sokolově pro vybudování business parku. Cílem projektu je vytvořit nové znalostně-ekonomické srdce regionu.

Projekt vytvoří podmínky (ekologický výzkum lokality, zpracování územně plánovací dokumentace, studie proveditelnosti, projektové dokumentace a dalších studií a analýz) pro vznik zázemí na ploše chemičky Synthomer, které umožní rozvoj podniků v regionu a vytvoří nové pracovní příležitosti v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou. Projekt navazuje na strategický projekt Krajského inovačního centra.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2023 – Zahájení strategického projektu
  • 1Q/2025 – Zpracování urbanistické a územní studie
  • 2Q/2028 – Dokončení projektu
  • 1Q/2029+ – Budování infrastruktury (není financováno z OPST)

Nositel projektu:
Karlovarský kraj
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
areál chemičky Sythomer v Sokolově

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
450 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
67 500 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
382 500 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.