Projekt je založen na digitálních technologiích, které umožňují zpřístupnění vzdělávání všem cílovým skupinám, včetně počátečního vzdělávání a zároveň umožňují vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. K vybudování nástrojů pro neformální a celoživotní vzdělávání budou využity lokality po těžbě.

Projekt si taktéž klade za cíl vyhodnocování znalostí, dovedností a postojů občanů (zvlášť mladých lidí) ke klimatické změně, udržitelnému rozvoji, ochraně životního prostředí a transformačním procesům, které se odehrávají v rámci Moravskoslezského kraje.

Harmonogram projektu

 • 1Q/2021 – Zahájení realizace
 • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
 • 4Q/2028 – Dokončení projektu

Partneři projektu

 • VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Ostravská univerzita v Opavě
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 • American Museum of Natural History
 • Heureka Science Finland
 • Česká asociace science center
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Kunst und Medien Karlsruhe

Nositel projektu:
Dolní oblast Vítkovice, z. s.
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
pozemky v majetku žadatele či pozemky společnosti Vítkovice, a. s., které má žadatel v dlouhodobém užívání

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
496 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
74 400 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
421 600 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.