Projekt je založen na digitálních technologiích, které umožňují zpřístupnění vzdělávání všem cílovým skupinám, včetně počátečního vzdělávání a zároveň umožňují vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. K vybudování nástrojů pro neformální a celoživotní vzdělávání budou využity lokality po těžbě.

Projekt si taktéž klade za cíl vyhodnocování znalostí, dovedností a postojů občanů (zvlášť mladých lidí) ke klimatické změně, udržitelnému rozvoji, ochraně životního prostředí a transformačním procesům, které se odehrávají v rámci Moravskoslezského kraje.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2021 – Zahájení realizace
  • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 4Q/2028 – Dokončení projektu
Nositel projektu:
Dolní oblast Vítkovice, z. s.
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
pozemky v majetku žadatele či pozemky společnosti Vítkovice, a. s., které má žadatel v dlouhodobém užívání

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá hodnocení

Celkové náklady:
259 500 000 Kč
Vlastní zdroje:
12 975 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
220 575 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.