Kraj
Oblast podpory
Typ žadatele
Vyhledávání
Harmonogram výzev
61. výzva – strategický projekt GET centrum UJEP
Výzva je vyhlášena za účelem poskytnutí finanční podpory na přípravu a realizaci strategického projektu GET centrum UJEP.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
30. 5. 2024 – 15. 8. 2024
Alokace
982 430 000 Kč
55. výzva – Rozvoj vodíkových údolí – Moravskoslezský kraj
Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
21. 6. 2024 – 30. 9. 2024
Alokace
51 800 000 Kč
54. výzva – Rozvoj vodíkových údolí – Ústecký kraj
Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
21. 6. 2024 – 30. 9. 2024
Alokace
41 400 000 Kč
53. výzva – Rozvoj vodíkových údolí – Karlovarský kraj
Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
21. 6. 2024 – 30. 9. 2024
Alokace
34 500 000 Kč
41. výzva – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace –…
Výzva podpoří veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Moravskoslezském kraji.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
11. 10. 2023 – 31. 12. 2024
Alokace
400 000 000 Kč
40. výzva – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace –…
Výzva podpoří veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Ústeckém kraji.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
11. 10. 2023 – 31. 12. 2024
Alokace
330 000 000 Kč
39. výzva – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace –…
Výzva podpoří veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Karlovarském kraji.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
11. 10. 2023 – 31. 12. 2024
Alokace
220 000 000 Kč
34. výzva – Obnova území – Strategické brownfieldy (příprava a…
V rámci výzvy je podporována příprava projektové dokumentace a budování technické infrastruktury pro projekty tzv. strategických brownfieldů Moravskoslezského…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
14. 8. 2023 – 30. 6. 2025
Alokace
500 000 000 Kč
33. výzva – Vzdělávání ve firmách v Moravskoslezském kraji
Výzva podpoří profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
29. 9. 2023 – 30. 6. 2026
Alokace
360 000 000 Kč
32. výzva – Vzdělávání ve firmách v Ústeckém kraji
Výzva podpoří profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
29. 9. 2023 – 31. 12. 2024
Alokace
500 000 000 Kč
31. výzva – Vzdělávání ve firmách v Karlovarském kraji
Výzva podpoří profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
29. 9. 2023 – 31. 12. 2024
Alokace
60 000 000 Kč
30. výzva – Obnova území – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji
Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty, zpřístupnění lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 6. 2023 – 30. 6. 2025
Alokace
275 000 000 Kč