Hlavním účelem pracovních skupin je nastavení základních mechanismů v jednotlivých podporovaných oblastech programu.

Na prvotních setkáních pracovních skupin byly nejprve diskutovány detaily vymezení podporovaných opatření mezi Operačním programem Spravedlivá transformace (OPST) a ostatními dotačními programy. Po spuštění programu jsou hlavními činnostmi pracovních skupin především projednávání obsahu plánovaných výzev, harmonogramu výzev a příprava odborných stanovisek a expertíz k jednotlivým tématům pracovních skupin. 

Členy pracovních skupin jsou zástupci z Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších rezortů podle zaměření dané pracovní skupiny. Pracovních skupin se dále účastní zástupci ze všech tří dotčených regionů, zástupci neziskového sektoru, externí odborníci a další.

Výčet pracovních skupin při OPST je následující:

  1. PS Podnikání
  2. PS Výzkum a inovace
  3. PS Digitalizace
  4. PS Čistá energie
  5. PS Oběhové hospodářství
  6. PS Obnova území
  7. PS Trh práce
  8. PS Školství
  9. PS Strategické projekty