Kontakt pro žadatele


Připomínky a podněty k porušování Základní listiny práv a svobod v souvislosti s administrací programu můžete posílat na tuto e-mailovou adresu: listinaOPST@mzp.cz