Výběrová komise je poradním orgánem Řídicího orgánu Operačního programu Spravedlivá transformace.

Na základě výsledků věcného hodnocení projednává konkrétní žádosti. Rozhoduje o tom, které projekty doporučí nebo nedoporučí k financování z evropských fondů.

Zápisy z jednání Výběrové komise