Žádost o změnu

V případě změny projektu během jeho realizace je příjemce povinen podat žádost o změnu. Jak správně podat a spravovat žádost o změnu shrnuje Příručka k vyplnění žádosti o změnu v IS KP21+.

Zpráva o realizaci

Potřebné postupy pro založení, vyplnění a podání zprávy o realizaci najdete v dokumentu Příručka k vyplnění zprávy o realizaci v IS KP21+.

Žádost o platbu

Postupy pro založení, vyplnění a podání žádosti o platbu najdete v dokumentu Příručka k vyplnění žádosti o platbu v IS KP21+. Budete-li chtít pracovat s nástrojem pro hromadné načtení dat do soupisky dokladů v žádosti o platbu v IS KP21+, použijte příručku Import XML do soupisky dokladů na ŽoP včetně příloh s přiloženými pomocnými soubory.

Účtování o příjmu podpory pro OPST 2021–2027

Pro příjemce, na které se vztahuje povinnost třídit skutečné a rozpočtované příjmy a výdaje, uvádíme níže identifikační znaky sloužící pro účtování o příjmu podpory.

Investice / Neinvestice Účelový znak Druhové třídění Prostorová jednotka Nástroj
FSTInvestice1550542165140
FSTNeinvestice1501941165140
SRInvestice1550642161
SRNeinvestice1502041161