Aktuální akce a pozvánky

Záznam webináře OPST řemeslné inkubátory ze dne 30. listopadu 2023
Záznam webináře k Obnově území ze dne 12. října 2023
Záznam webináře k úvěru Transformace ze dne 25. září 2023
Záznam webináře Vzdělávání ve firmách ze dne 22. září 2023
Záznam webináře Podpora podnikání z OPST ze dne 18. září 2023
Záznam webináře Odborné učebny a Konektivita ze dne 9. února 2023
Podcast s ředitelkou odboru Radanou Leistner Kratochvílovou
Záznam webináře Obnova území v Moravskoslezském kraji ze dne 17. května 2023
Záznam webináře Obnova území v Karlovarském a Ústeckém kraji ze dne 18. května 2023
Záznam webináře Příprava žádosti do OPST ze dne 27. června 2023
Záznam semináře MPO k podpoře podnikání