Aktualita
Květnová Priorita se věnuje transformaci a novým projektům
Operační program Spravedlivá transformace se již přesouvá od příprav projektů k jejich realizaci, mnohé strategické projekty prošly schválením a nyní už nastává očekávaná fáze realizace. Týkají se energií, vzdělávání i inovací.
7. 5. 2024
Zjistit více

Tisková zpráva
Realizace strategických projektů v uhelných regionech se rozjíždí
Celkem 31 žádostí se sešlo na konci roku 2023 ve výzvě pro strategické projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), která podporuje tzv. uhelné regiony. Již sedm z těchto projektů (LERCO, Černá kostka, CEPIS, REFRESH, TPA, POHO PARK Gabriela a TCÚK) získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace a nyní čerpají finance na realizaci. Hodnocení zbývajících žádostí stále probíhá a dokončení…
29. 4. 2024
Zjistit více

Aktualita
Došlo ke změnám výzvy č. 33 na vzdělávání ve firmách v…
U výzvy došlo k aktualizaci textu výzvy a doplnění postupu pro získání souladu plánu transformace podniku s Regionální sektorovou vzdělávací strategií. Postup je popsán v Pravidlech pro žadatele, pro přehlednost byla tato informace doplněna i do textu výzvy. Současně byla také upravena příloha č.1 – plán transformace podniku, týkající se výzev č. 31, 32 i 33.
24. 4. 2024
Zjistit více

Aktualita
Dubnová Priorita je o zelené modernizaci a úspěšných projektech
Zelená modernizace je a bude tématem naší společnosti. V Prioritě si můžete přehledně přečíst, jak se bude financovat a co nás čeká.
8. 4. 2024
Zjistit více

Aktualita
Rozšiřujeme tým a hledáme posily
Na Ministerstvu životního prostředí, které je řídicím orgánem Operačního programu Spravedlivá Transformace, rozšiřujeme tým lidí, kteří se podílí na proměně našich uhelných regionů.
3. 4. 2024
Zjistit více

Aktualita
Představujeme aktuální podporu z OPST pro obce v uhelných regionech
Pro obce, které leží v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji je v programu Spravedlivá transformace připravena řada možností, jak podpořit rozvoj na svém území v rámci transformace a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Pro každý z uhelných regionů jsme připravili přehledný leták, neboť druhy podpory se v každém z nich mohou trochu lišit.
14. 3. 2024
Zjistit více

Aktualita
Do jara vchází Priorita se sluneční energií a budoucími projekty
Pomalu přichází jaro a s ním teplejší počasí a více slunce. To dodává energii nejen nám lidem, ale i solárním panelům. Tímto krásným oslím mostem jsme se dostali k jednomu z témat březnového vydání, fotovoltaice. Solární panely rostou na střechách jako bambus v pralese, ale buďme rádi. Energii ze slunce budeme potřebovat čím dál více. O budoucnosti této energie i konkrétních instalacích se…
4. 3. 2024
Zjistit více

Aktualita
Zveřejňujeme aktualizované znění Pravidel pro žadatele a příjemce…
V rámci změn byla mj. přidána nová kapitola k vyhlášené výzvě „Podpora zaměstnanosti“. Seznam všech změn 14. verze Pravidel naleznete na stránce č. 9 dokumentu.
1. 3. 2024
Zjistit více

Aktualita
V únorové Prioritě najdete fotovoltaiku i úsporné veřejné budovy
Aktuální vydání časopisu Priorita nabízí hodně textů o fotovoltaických elektrárnách. Můžete si přečíst komentář ministra životního prostředí k budoucnosti této energie, shrnuje přínosy pro společnost a průmysl a také se dotýká budoucnosti fotovoltaiky v České republice.
5. 2. 2024
Zjistit více

Aktualita
Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat…
V souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR, že příjemce podpory je povinen zaslat u relevantních projektů zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem.
22. 1. 2024
Zjistit více