Žádosti o dotaci do Operačního programu Spravedlivá transformace podáváte pouze elektronicky prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP21+), který je součástí jednotného monitorovacího systému MS2021+ pro administraci evropských dotací.

Portál slouží k elektronické registraci žádosti o podporu i k následné administraci projektu. Podání, resp. podpis žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Do počítače, tabletu, mobilu apod. nemusíte instalovat žádný program. Žádost o podporu vyplníte přímo v okně internetového prohlížeče.

Pro přístup do portálu IS KP21+ proveďte registraci přes tlačítko Registrace na úvodní stránce portálu.

Pokyny k vyplnění žádosti naleznete na stránce Návody pro práci v IS KP21+, kde najdete videonávod i stručný souhrn tipů a rad, jak zvládnout vyplnění, registraci a úpravy žádosti o podporu.

PODAT ŽÁDOST