Dokument obsahuje přehled nejdůležitějších informací, které žadatelé a příjemci potřebují na cestě k úspěšnému získání dotace a následné realizaci projektu podpořeného z Operačního programu Spravedlivá transformace.