Dokument obsahuje přehled nejdůležitějších informací, které žadatelé a příjemci potřebují na cestě k úspěšnému získání dotace a realizaci projektu podpořeného z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Dokument bude zveřejněn po schválení Evropskou komisí. Toto schválení se očekává v září / říjnu 2022.