Vybudování unikátního výstavního prostoru v Dolní oblasti Vítkovic se sbírkami z národních i mezinárodních muzeí. Záměrem projektu je vznik státního muzea nového typu vyvíjejícího metody práce s využitím moderních technologií a postupů, které se stane inspirací pro transformaci a rozvoj regionu s důrazem na oblast kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Jako takový projekt přispěje k transformaci regionu i posílení metropolitní image Ostravy.

Expozice zaměřené na přírodní vědy, společenské vědy a umění pomohou zkvalitnit vzdělávání dětí, žáků a studentů v kraji. Díky novému muzeu budou v Ostravě k vidění vysoce kvalitní exponáty z národních i mezinárodních sbírek. Projekt zároveň podpoří záchranu chátrajících vysokých pecí 4 a 6 a pomůže se zkvalitněním image uhelných regionů.

Memorandum o vzniku muzea podepsali zástupci státu, kraje, Ostravy i Dolních Vítkovic v říjnu 2019. Museum+ patří mezi strategické projekty vládního programu Restart zaměřeného na restrukturalizaci těžbou postižených regionů.

Harmonogram projektu

 • 2Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
 • 2022 – Zahájení realizace
 • 2027 – Dokončení projektu

Partneři projektu

 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava
 • Vítkovice a. s.
 • Dolní oblast Vítkovice, z. s.
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Ostravská univerzita
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Muzea zřizovaná MK ČR a MSK
 • Ostravské muzeum
 • Národní zemědělské muzeum
 • Moravskoslezská kreativní akademie, z. s.
 • konsorcia PILGRIM a XR4ART
 • Future Museum ICE Consortium
 • Zentrum für Kunst und Medien v Karlsruhe

Další informace o projektu

Nositel projektu:
MUSEum+, s.p.o.
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
vysoké pece VP4 a VP6, Dolní oblast Vítkovice v Ostravě

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá proces hodnocení

Celkové náklady:
1 335 059 188 Kč
Vlastní zdroje:
200 258 878 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 134 800 310 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.