Projekt využívá území po ukončení těžby uhlí pro etablování nových odvětví v kraji. Cílem projektu je připravit lokality pro vznik uhlíkově neutrálních průmyslových zón.

V rámci projektu dojde také k výstavbě pilotních objektů jako například výrobních hal využívajících energie z obnovitelných zdrojů a vybudování servisní organizace, která jednak nabídne servis investorům a jednak pomůže zaměstnancům připravit se na nové pracovní pozice, které budou v zónách vznikat.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové a projektové přípravy
  • 3Q/2023 – Zahájení stavebních prací
  • 2Q/2027 – Dokončení projektu
  • 2Q/2027+ – Realizace dalších navazujících aktivit

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
lokality Staré Sedlo, Přátelství, Silvestr I a II. a Podkrušnohorská výsypka

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
3 200 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
1 900 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 300 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.