Předmětem projektu je transformace lokalit zasažených těžbou hnědého uhlí na průmyslové zóny a investice do jejich zpřístupnění a vybudování inženýrských sítí. Vytvořené průmyslové zóny poslouží k ekonomické diverzifikaci, tvorbě nových pracovních míst, bez závislosti na těžebním průmyslu, který bude postupně utlumen.

Vizí projektu je atraktivní nabídka portfolia nemovitostí pro rychlý vstup investorů z atraktivních oblastí opřená o profesionální tým projektových manažerů. Ambicí projektu je vytvoření atraktivních průmyslových zón a jejich obsazení investory v souladu s principy udržitelné výstavby. Hlavním cílem je příprava lokalit a nastartování nových ekonomických odvětví a celých nových hodnotových řetězců.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové a projektové přípravy
  • 1. 12. 2023 – Zahájení stavebních prací
  • 31. 12. 2027 – Dokončení projektu
  • 1Q/2028+ – Realizace dalších navazujících aktivit

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
Staré sedlo a Podkrušnohorská výsypka

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá hodnocení projektu

Celkové náklady:
530 523 143 Kč
Vlastní zdroje:
260 396 674 Kč
Předpokládaná výše dotace:
270 126 468 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.