Cílem projektu je přeměnit nevyužívaný a chátrající brownfield horského hotelu na Klínovci na funkční celek s pozitivním sociálním a ekonomickým dopadem pro město Boží Dar a jeho okolí.

Projekt regenerace kulturní památky v podobě horského hotelu na nejvyšším vrcholu Krušných hor pomůže vytvořit nová pracovní místa a stavba hotelu bude řešena s pomocí takových prvků (instalace fotovoltaiky, sběr deštové vody apod.), které zajistí, aby hotel byl šetrný k životnímu prostředí.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 1Q/2025 – Stavební část projektu
  • 4Q/2027 – Dokončení projektu

Nositel projektu:
město Boží Dar
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
horský hotel na vrcholu hory Klínovec

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
420 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
63 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
357 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.