Cílem projektu je přispět k rozvoji regionu, který mimo jiné trpí odlivem především mladých lidí, dále k obnově území po těžbě uhlí a k posílení ekonomického významu jiných než těžebních odvětví.

Projekt má vytvořit podmínky pro návrat lidí do regionu a resocializaci území díky navazujícím investicím do bydlení, služeb (včetně výzkumných a inovačních) a možností trávení volného času v okolí jezera Medard. Umožní tak vytvořit prostředí, které pomůže udržet v regionu talenty a přiláká sem jak mladé, tak i zkušené pracovníky v oborech s vyšší přidanou hodnotou.

Z projektu bude v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 podpořena inženýrská a stavební příprava území v okolí jezera Medard. Tato příprava bude základem pro další návazné investice.

Harmonogram projektu

  • 1. 1. 2023 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 2Q/2024 – Zahájení realizace
  • 30. 6. 2027 – Dokončení projektu
  • 3Q/2027+ – Realizace dalších navazujících aktivit

Seznámení s projektem

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
jezero Medard na Sokolovsku

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
V realizaci

Celkové náklady:
658 137 446 Kč
Vlastní zdroje:
98 720 617 Kč
Předpokládaná výše dotace:
559 416 829 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.