Cílem projektu je přispět k rozvoji regionu, který mimo jiné trpí odlivem především mladých lidí, dále k obnově území po těžbě uhlí a k posílení ekonomického významu jiných než těžebních odvětví.

Projekt má vytvořit podmínky pro návrat lidí do regionu a resocializaci území díky navazujícím investicím do bydlení, služeb (včetně výzkumných a inovačních) a možností trávení volného času v okolí jezera Medard. Umožní tak vytvořit prostředí, které pomůže udržet v regionu talenty a přiláká sem jak mladé, tak i zkušené pracovníky v oborech s vyšší přidanou hodnotou.

Z projektu bude v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 podpořena inženýrská a stavební příprava území v okolí jezera Medard. Tato příprava bude základem pro další návazné investice.

Harmonogram projektu

  • 2Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 2Q/2024 – Zahájení realizace
  • 2Q/2026 – Dokončení projektu
  • 2Q/2026+ – Realizace dalších navazujících aktivit

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
jezero Medard na Sokolovsku

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Zahájeny přípravy studie proveditelnosti

Celkové náklady:
583 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
128 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
455 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.