Cílem projektu je dát udržitelnou budoucnost lokalitě uhelného lomu ČSA a přispět k řešení sociálních, hospodářských a environmentálních problémů regionu.

Konec těžby v lomu je naplánovaný na rok 2024 a těžební společnost zajistí povinnou rekultivaci. Součástí projektu Green mine je tak následná revitalizace území v souladu se zásadou znečišťovatel platí, koncepční a projektová příprava pro nové využití, rozvoj nových ekonomických aktivit (např. aquaponie, výroba vodíku a další), realizace vědeckovýzkumných aktivit, využití obnovitelných zdrojů energie nebo příprava území pro bydlení.

Harmonogram projektu

 • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
 • 4Q/2026 – Konec I. Etapy
 • 1Q/2029 – Konec II. Etapy
 • 4Q/2029 – Dokončení projektu

Partneři projektu

 • Vršanská uhelná a.s. (člen skupiny Sev.en Energy)
 • Severní energetická a.s. (člen skupiny Sev.en Energy)
 • Statutární město Most
 • Výzkumný Ústav pro hnědé uhlí, a.s.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • FOR H2ENERGY s.r.o.
 • CHEMINVEST s.r.o.
 • FARM FOR EVERYONE a.s.
Nositel projektu:
Sev.en Inntech a.s.
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
lom ČSA

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
3 000 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
1 800 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 200 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.