Moderní průmyslový park vznikne na nevyužitém brownfieldu, vedle revitalizace lokality pomůže v rozvoji přírodních prvků a adaptaci na změnu klimatu. Posílí environmentální standardy podniků a přispěje k zatraktivnění regionu a přilákání nových obyvatel.

Cílem projektu je zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti, dekarbonizace průmyslu a dopravy, zvyšování zaměstnanosti a tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v regionu Karvinska.

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 1. 5. 2022 – Zahájení realizace
  • 30. 6. 2027 – Dokončení projektu

Partneři projektu

Partner projektu s fin. příspěvkem:

  • PDI a.s.

Partneři projektu bez fin. příspěvku:

  • Podolupark Holding, a.s.
  • Podolupark Solar I a.s.
  • Statutární město Karviná
Nositel projektu:
Podolupark LandCo s. r. o.
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
Karviná

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá hodnocení projektu

Celkové náklady:
7 400 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
6 100 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 300 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.