Moderní průmyslový park vznikne na nevyužitém brownfieldu, vedle revitalizace lokality pomůže v rozvoji přírodních prvků a adaptaci na změnu klimatu. Posílí environmentální standardy podniků a přispěje k zatraktivnění regionu a přilákání nových obyvatel.

Cílem projektu je zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti, dekarbonizace průmyslu a dopravy, zvyšování zaměstnanosti a tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v regionu Karvinska.

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku.

Harmonogram projektu

 • 3Q/2021 – Zahájení realizace
 • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
 • 4Q/2027 – Dokončení projektu

Partneři projektu

 • OKD a.s.
 • Millenium Technologies a.s.
 • 3D CHEMOPRAG a.s.
 • Linde Gas a.s.
 • Veolia Energie ČR a.s.
 • Statutární město Karviná
 • He3da s.r.o.
 • Slezská Univerzita v Opavě
 • Obchodně podnikatelská fakulta Karviná
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech

Další informace o projektu

Nositel projektu:
PDI a. s.
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
Karviná

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá příprava studie proveditelnosti

Celkové náklady:
7 400 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
6 100 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 300 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.