Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na důstojné centrum Pohornické krajiny, tzv. kampus. Ten nabídne potřebné zázemí nejen návštěvníkům kampusu, ale také návštěvníkům přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktivní místo pro získávání zájmu nových investorů.

Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu a bude se vyznačovat zápornou uhlíkovou stopou (provoz i výstavba). Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a příklady dobré praxe a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelném způsobu (nejen) podnikání.

Harmonogram projektu

  • 4Q/2021 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 2021 – Zahájení realizace
  • 2025 – Dokončení projektu

Partneři projektu

  • Moravskoslezský kraj

Seznámení s projektem

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Sdružení pro POHO Park
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
areál dolu Gabriela, Karviná

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
V realizaci

Celkové náklady:
503 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
75 500 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
427 500 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.