Projekt na základě analýzy stavu různých typů krajiny v kraji navrhne postupy pro jejich další využití se zohledněním dopadů klimatických změn. Součástí projektu budou i pilotní projekty.

Cílem projektu je vytvoření rámce, který umožní Karlovarskému kraji využít svůj potenciál rozvoje krajiny tak, aby respektoval limity životního prostředí a aby byla tato krajina odolnější vůči projevům a dopadům klimatické změny.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 4Q/2027 – Dokončení projektu

Nositel projektu:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
území Karlovarského kraje

Typ projektu:
Neinvestiční
Stav projektu:
Probíhá proces hodnocení

Celkové náklady:
303 407 858 Kč
Vlastní zdroje:
15 170 393 Kč
Předpokládaná výše dotace:
257 896 679 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.