Stavba nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a vznik centra vzdělávání a digitalizace. Projekt naplňuje vizi přechodu kraje od „coal mining k data mining“ (od těžby uhlí k těžbě dat).

Budova Černé kostky využívající řady zelených prvků bude nejen vědeckou knihovnou, ale i centrem digitalizace a vzdělávání. Prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů bude seznamovat odbornou i laickou veřejnost s novými trendy v oblasti smart technologií, knihovnictví, kreativní kultury i environmentálního vzdělávání. Její součástí bude středisko klimatické osvěty, které poskytne rovněž energetické poradenství.

Harmonogram projektu

 • 1Q/2022 – Přípravná fáze
 • 1Q/2023 – Realizace stavebních prací
 • 4Q/2026 – Ukončení stavebních prací
 • 2Q/2027 – Dokončení projektu

Partneři projektu

 • Černá kostka, příspěvková organizace
 • Moravskoslezské energetické centrum
 • Ostravská univerzita
 • Česká asociace science center
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Svět techniky Ostrava – Science and Technology Center

Seznámení s projektem
Nositel projektu:
Moravskoslezský kraj
Oblast podpory:
Obnova území
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
Zelená 3065/24, Ostrava, městská část Moravská Ostrava a Přívoz

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
V realizaci

Celkové náklady:
2 588 403 547 Kč
Vlastní zdroje:
291 900 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 654 100 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.