Výstavba budov vědeckotechnického parku a informačně vzdělávacího střediska. Areál má sloužit pro zvýšení intenzity výzkumných a vývojových aktivit v kraji.

Cílem vybudování Karlovarského inovačního centra (KIC), na území kraje zcela jedinečné inovační infrastruktury, je zvýšení intenzity výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v kraji mezi podnikatelskými subjekty, veřejným sektorem a výzkumnými pracovišti. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v rámci Karlovarského kraje, potažmo České republiky.

Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového komplexu budov vědeckotechnického parku (VTP) a informačně vzdělávacího střediska (IVS). Část VTP zahrnuje administrativní prostory pro inkubaci, prostory laboratorní, poloprovozní zázemí a konferenční sál. Na VTP navazuje objekt IVS, který je schopen samostatné existence a provozu. Z provozního hlediska IVS zahrnuje multifunkční objekt, jehož vnitřní řešení umožňuje variabilní využitelnost – pro vzdělávací, prezentační a výstavní akce.  

Harmonogram projektu

  • 1Q/2023 – Studie proveditelnosti
  • 2Q/2023 – Realizační fáze
  • 2Q/2026 – Provozní fáze

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
jihozápadní okraj městské čtvrti Karlovy Vary – Dvory.

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Před VK

Celkové náklady:
500 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
72 800 587 Kč
Předpokládaná výše dotace:
412 536 664 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.