Přeměna starého hokejového stadionu na výzkumné a kompetenční centrum zaměřené na oběhové hospodářství. Centrum kompetence pomůže akcelerovat vědeckovýzkumné, inovační a vzdělávací aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky.

Cílem projektu je vytvořit novou vědeckou infrastrukturu, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a kompetenční centrum, v němž budou soustředěny vědecké, výzkumné a vývojové kapacity včetně systému národních referenčních laboratoří pro strategickou výzkumnou agendu centra.

Harmonogram projektu

 • 3Q/2022 – Podání žádosti
 • 2Q/2024 – Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele v režimu Design and Build
 • 1Q/2025 – Dodavatelská příprava a realizace
 • 1Q/2029 – Konec pilotní fáze

Partneři projektu

 • VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Vysoké učení technické v Brně
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Česká technologická platforma pro udržitelnou chemi
 • Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
 • Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú.
 • Statutární město Třinec
 • Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
 • Moravskoslezské inovační centrum

Nositel projektu:
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
Lesní 60, Třinec, budova bývalého zimního stadionu

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Před vydáním PA

Celkové náklady:
2 199 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
330 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 869 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.