Projekt GET je zaměřený na inovativní a udržitelné energetické technologie a systémy šetrné k životnímu prostředí. Jeho součástí je vybudování vodíkových laboratoří a solárních systémů pro Fakultu strojního inženýrství. Zároveň s tím dojde k aktualizaci stávajícího magisterského a bakalářského studijního programu Energetika.

Klíčovým posláním projektu je poskytnout ústecko-mostecké aglomeraci dostatečně širokou základnu pro vědu, výzkum a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energií.

Hlavní činností v rámci řešení projektu bude výzkum, vývoj a partnerství v oblasti vědy a výzkumu pro průmyslové podniky a transfer know-how, bude také sloužit jako vzdělávací a informační centrum pro veřejnost a potřeby místních samospráv.

Centrum by mělo být rozděleno do dvou pracovišť – Centra vodíkových technologií UJEP a Energetického a technologického centra na Fakultě strojního inženýrství.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2023 – Realizace
  • 1Q/2024 – Testovací provoz
  • 1Q/2026 – Zprovoznění

Partneři projektu

  • FSI UJEP v Ústí nad Labem
  • FŽP UJEP v Ústí nad Labem
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Vysoká škola chemicko‐technologická v Praze
  • ÚJV Řež, a.s.
  • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
  • Vršanská uhelná a.s.

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
Ústí nad Labem (prostor laboratoří Za Válcovnou a kampus Univerzity UJEP) a lom ČSA

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
960 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
144 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
816 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.