Díky projektu REFRESH bude vybudována jedinečná evropská infrastruktura pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií. Jedná se o zásadní investici na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji.

Projekt reaguje na aktuální priority Evropské komise (European Green Deal, Digital Europe) a národní strategie. Jeho realizace povede v rámci transformace regionu k posílení zaměstnanosti v regionu, jelikož více než 60 procent zaměstnanců Moravskoslezského kraje pracuje v hlavních aplikačních oborech výzkumného zaměření projektu REFRESH. Dojde rovněž k vytvoření desítek nových pracovních míst pro tuzemské i zahraniční výzkumníky.

Jako s klíčovým nástrojem řešení je v rámci projektu počítáno s konceptem živých laboratoří, s důrazem na intenzivní propojení vědy a výzkumu s průmyslovým sektorem a následným transferem výsledků do praxe s podporou Moravskoslezského inovačního centra (MSIC).

Harmonogram projektu

 • 1Q/2023 – Realizace rekonstrukce
 • 3Q/2023 – Stavba budovy
 • 3Q/2026 – Výstupy projektu
 • 3Q/2027 – Ukončení projektu
 • 1Q/2028 – Zahájení fáze udržitelnosti

Partneři projektu

 • Ostravská univerzita
 • Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
 • Akademie věd ČR
 • CEDA Maps, a.s.
 • Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (CIIRC)
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
 • Cylinders Holding, a.s.
 • ČEZ, a.s.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • Fraunhofer Institute
 • Joint Research Centre
 • MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o.
 • Moravskoslezské energetické centrum
 • Moravskoslezský kraj
 • Siemens, s.r.o.
 • Technische Universitat Berlin
 • T-Mobile Česká republika, a.s.
 • ŠKODA AUTO, a.s.
 • VALEO Autoklimatizace, a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
Nositel projektu:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
areál kampusu VŠB-TUO v Ostravě

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
3 994 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
599 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
3 395 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.