Díky projektu REFRESH bude vybudována jedinečná evropská infrastruktura pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií. Jedná se o zásadní investici na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji.

Projekt reaguje na aktuální priority Evropské komise (European Green Deal, Digital Europe) a národní strategie. Jeho realizace povede v rámci transformace regionu k posílení zaměstnanosti v regionu, jelikož více než 60 procent zaměstnanců Moravskoslezského kraje pracuje v hlavních aplikačních oborech výzkumného zaměření projektu REFRESH. Dojde rovněž k vytvoření desítek nových pracovních míst pro tuzemské i zahraniční výzkumníky.

Jako s klíčovým nástrojem řešení je v rámci projektu počítáno s konceptem živých laboratoří, s důrazem na intenzivní propojení vědy a výzkumu s průmyslovým sektorem a následným transferem výsledků do praxe s podporou Moravskoslezského inovačního centra (MSIC).

Harmonogram projektu

  • 1Q/2023 – Realizace rekonstrukce
  • 3Q/2023 – Stavba budovy
  • 3Q/2026 – Výstupy projektu
  • 31. 12. 2027 – Ukončení projektu
  • 1Q/2028 – Zahájení fáze udržitelnosti

Partneři projektu

  • Ostravská univerzita
  • Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
  • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.

Seznámení s projektem
Nositel projektu:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
areál kampusu VŠB-TUO v Ostravě

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
V realizaci

Celkové náklady:
2 625 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
131 250 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
2 231 250 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.