Vybudování výzkumné infrastruktury pro biomedicínské, přírodovědné a behaviorální obory. Kraji a jeho obyvatelům přinese projekt LERCO zvýšení kvality zdravotní péče i vzdělávání, nová pracovní místa, zvýšení atraktivity a inovačního potenciálu kraje.

V neposlední řadě dojde ke zkrášlení veřejného prostoru. LERCO totiž vznikne na brownfieldu bývalé nemocnice. Kolem budovy budou vysázeny stromy, keře, přibydou lavičky a chodníky pro pěší. Objekt je součástí postupně obnovovaného areálu komunitního setkávání s parkem, tenisovými kurty nebo skateparkem.

Budova bude mít téměř nulovou spotřebu energie. Primárním zdrojem vytápění i chlazení bude geotermální energie z hlubinných vrtů získána pomocí tepelných čerpadel. Na fasádách budou stínící prvky osazené fotovoltaickými panely a počítá se také se zelenými střechami.

Harmonogram projektu

  • 1. 1. 2021 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 1Q/2023 – Zahájení realizace projektu
  • 4Q/2023 – Zahájení výzkumných aktivit
  • 2Q/2025 – Dokončení stavby a pořízení přístrojů
  • 31. 12. 2027 – Ukončení realizace projektu

Partneři projektu

  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Seznámení s projektem
Nositel projektu:
Ostravská univerzita
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
areál Lékařské fakulty na ulici Syllabova v Ostravě-Vítkovicích

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
V realizaci

Celkové náklady:
1 847 321 924 Kč
Vlastní zdroje:
107 763 894 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 570 223 635 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.