Vybudování výzkumné infrastruktury pro Centrum lázeňského výzkumu (CLV), která se bude specializovat na balneologii, přírodní i společenské vědy. Projekt svými aktivitami přispěje ke zvýšení atraktivity regionu v návaznosti na získávání vysoce kvalifikovaných pracovních sil.

Vznikne infrastruktura pro provádění nezávislého výzkumu a vývoje v oblasti lázeňství a balneologie. Projekt naváže svým výzkumem a doplňujícími činnostmi na historii, kulturního a přírodního dědictví.

Hlavní řešitel (Institut lázeňství a balneologie) se svými spoluřešiteli (výzkumné organizace, vysoké školy, nemocnice, lázeňská zařízení aj.) bude provádět výzkum v oblasti lékařských a biologických věd, enviromentálních věd a společenských a humanitních věd. Jednotlivé dílčí projekty svými výstupy přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti lázní Karlovarského kraje: projekty se zaměří na objektivizaci lázeňské léčby, inovace v lázeňské léčbě či léčebných postupech.

Část dílčích projektů bude zaměřena i na sjednocení ochrany přírody a přírodních léčivých zdrojů vč. lázeňské terapeutické krajiny. Další dílčí projekty se budou věnovat zpracování studií pro zmapování ekonomiky a trendů lázeňství jak v Česku, tak v Evropě, realizaci balneologické knihovny či tvorbě informačních systémů pro balneology a lázeňské provozy.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2022 – Poptávání personálního obsazení výzkumu
  • 2Q/2022 – Studie proveditelnosti
  • 2Q/2027 – Realizace, provoz a výzkumné aktivity
  • 1Q/2023 – Klinické studie

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Institut lázeňství a balneologie v. v. i.
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
přesná lokalita zatím neurčena

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
před VK

Celkové náklady:
249 768 480 Kč
Vlastní zdroje:
12 488 424 Kč
Předpokládaná výše dotace:
212 303 208 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.