Cílem projektu je podpora obnovy průmyslově poškozené krajiny na území určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu původních druhů flóry a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací a volnočasové aktivity.

Pro tyto účely bude vybudována unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura. Její jádro vytvoří univerzitní ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro výzkumné účely, ale také jako prostor pro environmentální výchovu zaměřenou na vzájemnost lidí a rostlin.

Vznikne tak „živá laboratoř“, ve které se bude za účasti nejen odborníků, ale také návštěvníků, zkoumána a vytvářena změna z průmyslově poškozené krajiny na území s udržitelným přírodním, výzkumným, vzdělávacím, kulturním a turistickým využitím.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2023 – Zahájení realizace projektu
  • 4Q/2023 – Zahájení výzkumných aktivit
  • 2Q/2025 – Dokončení stavby a pořízení přístrojů
  • 4Q/2027 – Ukončení realizace projektu

Partneři projektu

  • Moravskoslezský kraj
Nositel projektu:
Slezská univerzita v Opavě
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
Karviná (v části Karviná – Doly)

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá hodnocení

Celkové náklady:
2 980 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
447 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
2 533 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.