Projekt řeší vznik specializovaného centra, které poskytne podporu aktérům transformace kraje. Součástí projektu je i rekonstrukce nevyhovujícího objektu v areálu bývalé střední školy na Staré ulici v Ústí nad Labem, půjde tedy o pozitivní příklad přeměny brownfieldu.

Opravený areál bude nízkoenergetický s využitím chytrých technologií pro správu budov, včetně snížení energetické a materiálové náročnosti, s modrozelenou infrastrukturou.

V působnosti centra budou oblasti jako digitalizace, inovace, energetika a péče o krajinu. Transformační centrum bude také provazovat a koordinovat stávající činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje, krajské energetické agentury, jejíž vznik je v přípravě, krajského architekta a PORTABO (otevřené datové platformy).

Část služeb bude nabízena ke komerčnímu využití, a to zejména prostory pro malé a střední podnikání, poradenství pro start-upy, inovace a transfer technologií.

Harmonogram projektu

  • 2Q/2022 – Studie proveditelnosti
  • 4Q/2022 – Podání žádosti
  • 1Q/2023 – Zahájení poskytování služeb v rámci projektu
  • 4Q/2023 – Ukončení poskytování služeb v rámci projektu

Partneři projektu

  • Inovační centrum Ústeckého kraje
  • Datové centrum Ústeckého kraje
  • Regionální rozvojová agentura
  • Energetická agentura Ústeckého kraje (v přípravě)

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Ústecký kraj
Oblast podpory:
Výzkum a vývoj
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
areál bývalé školy na adrese Stará 2702/100, Ústí nad Labem

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
950 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
142 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
808 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.