Vybudování zázemí pro technologickou a podnikatelskou akademii. Cílem je vytvoření ekosystému pro transformaci a inovaci vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Pro transformaci kraje je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat vědu a výzkum a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru.

Pro transformaci MSK je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Z projektu bude podpořena výstavba objektu, tvorba vzdělávacích modulů, vybavení středních škol a vzdělávání žáků i učitelů.

Partneři projektu

  • Slezská univerzita v Opavě
  • Moravskoslezské inovační centrum
  • Střední průmyslová škola a obchodní akademie v Bruntálu
  • VŠB – Technická univerzita Ostrava
  • Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
  • střední školy (zapojené do vývoje vzdělávacích modulů)
Nositel projektu:
Moravskoslezský kraj
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
výběr lokality je ve fázi prověřování

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá příprava studie proveditelnosti

Celkové náklady:
1 220 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
183 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 037 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.