Rekonstrukce, dostavba a modernizace vzdělávacího zázemí Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Díky projektu dojde k rozvoji tradičních odvětví se zaměřením na keramiku, sklo a porcelán.

Součástí projektu je také rozvoj kreativních oborů a oborů se zaměřením na ekologii, životní prostředí a chemii. Projekt bude rozvíjet i další vzdělávání umožňující rekvalifikaci.

Harmonogram projektu

  • 2Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 2Q/2024 – Zahájení realizace
  • 2Q/2026 – Dokončení projektu
Nositel projektu:
Karlovarský kraj
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
náměstí 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
680 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
102 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
578 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.