Neinvestiční projekt POdpora ZAměstnanost TRansformace cílí na pomoc podnikům a osobám, které jsou dotčené transformačním procesem souvisejícím s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jedinečnost projektu, jehož aktivity pokryjí území celého kraje, spočívá v propojení partnerů, kteří budou do realizace přímo zapojeni.

Firmy budou mít v případě přechodu na nové technologie možnost využít rozsáhlou nabídku poradenských a vzdělávacích služeb včetně sítě expertů. Osoby ohrožené ztrátou zaměstnání naleznou širokou nabídku podpory včetně sociálního poradenství, dalšího vzdělávání apod.

V plánu je i budování vzdělávacích kapacit a přizpůsobení nových vzdělávacích oborů aktuálním požadavkům trhu práce. Ve spojení s environmentálními aktivitami projekt přispěje k celkovému zvýšení atraktivity regionu.

Harmonogram projektu

  • 2Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 1Q/2023 – Zahájení realizace
  • 4Q/2027 – Dokončení projektu

Partneři projektu

  • Klíčové střední školy Ústeckého kraje
  • Vybraní poskytovatelé sociálních služeb
  • Vybrané nestátní neziskové organizace působící v Ústeckém kraji
Nositel projektu:
Úřad práce České republiky
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
celý kraj

Typ projektu:
Neinvestiční
Stav projektu:
Žadatel od projektového záměru odstoupil

Celkové náklady:
870 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
130 500 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
739 500 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.