Projekt obsahuje celý soubor aktivit, jejichž cílem je napomoci spravedlivé transformace na lokální úrovni, a to s využitím fungující sítě místních akčních skupin. Těch je v kraji devět a jejich úlohou v projektu je aktivizace místních hráčů, aktivních obyvatel, soukromých subjektů či neziskových organizací, aby se zapojili do realizace změn. Projekt je koncipován i jako projekt spolupráce uhelných regionů.

Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje se svou povahou vymyká dalším strategickým záměrům. Smyslem projektu je dostat informace o transformaci Ústeckého kraje, o výzvách, které z ní plynou, a o možnostech, jak je řešit s využitím dotací a dalších finančních nástrojů, do všech koutů Ústeckého kraje.

Harmonogram projektu

 • 2Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
 • Zahájení realizace – bezprostředně po schválení žádosti
 • 4Q/2025 – Dokončení projektu

Partneři projektu

 • MAS Český sever, z.s.
 • MAS Vladař, o.p.s.
 • MAS Podřipsko, z.s.
 • MAS Cínovecko o.p.s.
 • MAS Labské skály, z.s.
 • MAS České středohoří, z.s.
 • MAS Naděje o.p.s.
 • SERVISA, o.p.s.
 • MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
Nositel projektu:
Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
celý kraj

Typ projektu:
Neinvestiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
55 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
2 800 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
52 200 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.