Vybudováním Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) při Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci Moravskoslezského kraje. Vznikne tak nová vysokoškolská vzdělávací infrastruktura se zaměřením na podnikání a ekonomii.

Mezi hlavní očekávané přínosy projektu pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, zvýšení jejich připravenosti pro trh práce, vytvoření pracovních míst a v neposlední řadě i kultivace veřejného prostoru. Vzniknuvší budova šetřit energie a bude mít nízkou uhlíkovou stopu.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2023 – Projektová dokumentace
  • 1Q/2024 – Realizace stavby
  • 1Q/2028 – Provozní fáze

Partneři projektu

  • Statutární město Karviná

Nositel projektu:
Slezská univerzita v Opavě
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
prostor mezi ulicemi Univerzitní park a Univerzitní náměstí, Karviná

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
620 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
93 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
527 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.