Pro obce, které leží v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji je v programu Spravedlivá transformace připravena řada možností, jak podpořit rozvoj na svém území v rámci transformace a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Pro každý z uhelných regionů jsme připravili přehledný leták, neboť druhy podpory se v každém z nich mohou trochu lišit.

Pro téma obnovy území po těžbě je vyhlášen balíček výzev, které zafinancují projekty na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí. Pro žadatele jsou připraveny 2 miliardy korun na širokou škálu aktivit. Výzvy č. 22, 23 a 24 Koncepce a příprava projektů jsou otevřeny do poloviny roku 2024 stejně jako výzvy č. 25, 26, 27 Příroda a krajina, které podporují biodiverzitu nebo opatření proti erozi.

K oživení území např. zpřístupněním zajímavých lokalit či výstavbou cyklostezek slouží výzvy č. 28, 29 a 30 Infrastruktura, které přijímají žádosti až do poloviny roku 2025.

Velký zájem zaznamenáváme ve výzvách č. 39, 40 a 41 Obnova území – veřejné služby, kultura, sport a rekreace, ze kterých lze financovat výstavbu či modernizaci muzeí, galerií, opravovat kulturní památky, stavět nebo modernizovat komunitní centra a kulturní domy, rekreační areály a sportoviště nebo regenerovat brownfieldy. Tyto výzvy budou otevřeny do konce roku 2024.

Důležitou podmínkou u všech výzev na obnovu území je realizace projektů v lokalitách, které byly bezprostředně ovlivněny těžbou uhlí nebo na ni navazujícími činnostmi. Přesné vymezení těchto lokalit, včetně seznamu dotčených katastrálních území, najdete u jednotlivých výzev.

V Karviné a Sokolově jsme se setkali se zástupci krajů a obcí z dotčeného území, abychom společně probrali možnosti využití dotací z programu Spravedlivá transformace a vzájemně si vyměnili zkušenosti z výzev. Zástupci obcí také představili připravované projektové záměry a náměty, jak konkrétně zacílit prostředky spravedlivé transformace. „Aktivní přístup zástupců území je pro úspěšnou transformaci klíčový, jsme proto rádi za každou takovou akci v území a těšíme se na další,“ řekla po akci ředitelka programu Radana Leistner Kratochvílová.

Do konce roku 2024 jsou také otevřeny výzvy č. 19, 20, 21 Řemeslné inkubátory, ze kterých lze financovat rozšíření prostoru a modernizaci otevřené řemeslné dílny, včetně pořízení nového vybavení nebo vybudování nového otevřeného řemeslného inkubátoru, který bude obsahovat prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění a design, technologie a gastronomii.

V tomto roce připravujeme vyhlášení řady dalších výzev, např. na podporu zájmového vzdělávání včetně vybudování potřebné infrastruktury nebo výzvy, které přispějí k posílení sociální stabilizace v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Sledujte nás na webu a sociálních sítích, ať vám neuniknou aktuální informace o vyhlašovaných výzvách a akcích k tématu Spravedlivé transformace, které pro vás pořádáme přímo v regionech.