Výzva podpoří veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Ústeckém kraji.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
11. 10. 2023 - 31. 12. 2024
Alokace
330 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

Aktivita 1 – Kultura

Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.

Podaktivita 1.2 – Oprava a zachování veřejně přístupných kulturních památek hornického dědictví nebo památek, které byly prokazatelně zasažené těžbou uhlí.

Podaktivita 1.3 – Výstavba a modernizace kulturních a komunitních center a domů.

Aktivita 2 – Sport a rekreace

Podaktivita 2.1 – Výstavba a modernizace multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště, přírodní koupaliště, výletiště).

Podaktivita 2.2 – Výstavba a modernizace venkovních sportovišť.

Podaktivita 2.3 – Výstavba a modernizace návštěvnických a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí.

Aktivita 3 – Brownfieldy

Podaktivita 3.1 – Regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem.

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
 • Církve a církevní organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu