Výzva podpoří individuální projekty na obnovu přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
16. 6. 2023 - 30. 6. 2025
Alokace
225 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

 • Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků
 • Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
 • Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
 • Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
 • Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
 • Církve a církevní organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající
 • Kraje
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu