Výzva podpoří vznik řemeslných dílen.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
29. 11. 2023 - 31. 12. 2024
Alokace
200 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

  • Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení;
  • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru – prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění a design, technologie a gastronomie.

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete zde.

Pozvánky na semináře a webináře k jednotlivým výzvám a záznamy z nich najdete zde.

Příjemci podpory
  • Církve a církevní organizace
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Malé a střední podniky
  • Nadace a obecně prospěšné společnosti
  • Obce
  • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
  • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji, městskými částmi
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu