Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty, zpřístupnění lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná jednokolová
Podání žádosti
27. 6. 2023 - 30. 6. 2025
Alokace
120 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

 • Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty
 • Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
 • Církve a církevní organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce
 • Obchodní korporace
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji, městskými částmi
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Státní organizace
 • Státní podniky
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu