Členové monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) se tentokrát sešli přímo na území jednoho z uhelných regionů – v Moravskoslezském kraji.

V Moravskoslezkém kraji měla delegace Evropské komise v čele s Emmou Toledano Laredo, ředitelkou Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku, příležitost navštívit tzv. Pohornickou krajinu na Karvinsku. Zde se nachází místo realizace několika strategických projektů, které mají šanci být podpořeny z prostředků OPST.

Jedním z nich je projekt Slezské univerzity Opava – CEPIS centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií, které by mělo vzniknout v Karviné. Dalším je projekt EDEN Silesia. Při něm bude vybudována „živá laboratoř“, kde bude za účasti odborníků a návštěvníků zkoumána a vytvářena změna z průmyslově poškozené krajiny na území s udržitelným přírodním, výzkumným, vzdělávacím, kulturním a turistickým využitím.

Nejsou to však jen strategické projekty, které požádaly o podporu z OPST. Do výzvy na podporu strategických projektů otevřené do listopadu tohoto roku podalo jen z Moravskoslezského kraje žádost již 10 z celkového počtu 13 projektů. Zástupci Moravskoslezského kraje na zasedání také představili zkušenosti s dosavadním postupem transformace.  

Hlavním tématem jednání monitorovacího výboru bylo schválení kritérií pro nově zpracovaná témata. Prvním z nich jsou veřejné služby, kultura, sport a rekreace v oblasti obnovy území. Podpořeny budou projekty na využití rekultivovaných ploch k novým účelům, například pro budování veřejných sportovišť, návštěvnických a informačních středisek a pro další aktivity spojené se zachováním a zpřístupněním sbírek uchovávajících kupříkladu hornické dědictví.

Druhým tématem jsou řemeslné inkubátory. Ty si můžete představit jako prostor, v němž mají lidé možnost využívat nástroje a vybavení pro řemeslné obory (např. truhlářství, keramika, kovodílna, 3D tisk apod.). Dostupné budou veřejnosti, a to i mimo pracovní dobu a o víkendech.

Výzvy na tato opatření budou vyhlášeny během léta. Přidá se k nim také výzva na vzdělávání ve firmách procházejících transformací. Základní podmínky výzvy najdete již nyní na našem webu na stránce Nabídka dotací v záložce Plánované výzvy. Kraje budou moci žádat o prostředky na vouchery pro veřejný sektor, ty budou následně poskytovat žadatelům ze svých regionů. Jde o jednoduchou, rychlou a efektivní formu dotace například na přípravu projektů, digitální a kreativní voucher, náborové příspěvky pro učitele nebo experty vysokých škol. Pro zájemce o dotaci připravujeme řadu webinářů k podmínkám jednotlivých výzev, o konkrétních termínech vás informujeme prostřednictvím našich sociálních sítí a webu www.opst.cz.

Evropská komise ocenila postup programu. Z celkové alokace 41 miliard korun bylo v prvním pololetí letošního roku vyhlášeno 26 výzev za 26,7 miliardy korun. Předložené žádosti jsou v hodnotě 15 miliard korun.  Mezi  prvními žádostmi, které úspěšně splnily podmínky pro udělení dotace, jsou projekty škol na výstavbu a modernizaci odborných učeben nebo na zkvalitnění konektivity.

V průběhu druhého dne návštěvy byly na půdě nového univerzitního centra City Campus Ostravské univerzity účastníkům postupně představeny strategické projekty univerzit sídlících v Moravskoslezském kraji, a to LERCO (OU), projekt REFRESH (VŠB-TUO) a projekty CEPIS a EDEN (SLU).

Přehled všech strategických projektů naleznete na stránce Strategické projekty.