42. výzva – Vouchery pro univerzity – Moravskoslezský kraj
Jedná se o startovací grant pro držitele PhD. na realizaci výzkumného projektu v Moravskoslezském kraji.
2. 1. 2024 – 30. 4. 2024
21. výzva – Řemeslné inkubátory – Moravskoslezský kraj
Výzva podpoří vznik řemeslných dílen.
29. 11. 2023 – 31. 12. 2024
20. výzva – Řemeslné inkubátory – Ústecký kraj
Výzva podpoří vznik řemeslných dílen.
29. 11. 2023 – 31. 12. 2024
19. výzva – Řemeslné inkubátory – Karlovarský kraj
Výzva podpoří vznik řemeslných dílen.
29. 11. 2023 – 31. 12. 2024
38. výzva – Náborové příspěvky pro učitele – Karlovarský kraj
Výzva podpoří nábor a vzdělávání pedagogických pracovníků.
1. 1. 2024 – 24. 4. 2024
41. výzva – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace –…
Výzva podpoří veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Moravskoslezském kraji.
11. 10. 2023 – 31. 12. 2024
40. výzva – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace –…
Výzva podpoří veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Ústeckém kraji.
11. 10. 2023 – 31. 12. 2024
39. výzva – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace –…
Výzva podpoří veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Karlovarském kraji.
11. 10. 2023 – 31. 12. 2024
18. výzva – Filmové vouchery pro Ústecký kraj
Výzva podpoří výrobu hraných a dokumentárních filmů v Ústeckém kraji
8. 9. 2023 – 8. 3. 2024
37. výzva – Předprojektová příprava Strategických projektů a…
V rámci výzvy je podporována úhrada vynaložených nákladů na předprojektovou přípravu strategických projektů a brownfieldů.
1. 9. 2023 – 31. 12. 2023
Aktualita
Listopadový Monitorovací výbor OPST přinesl informace o strategických…
Zástupci ministerstev, Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, občanských i nevládních organizací se sešli v Praze u příležitosti zasedání 5. Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace. Hned v úvodu zasedání všechny srdečně přivítal zástupce Evropská komise, který ocenil dosažený pokrok v implementaci programu. V porovnání s dalšími členskými státy je Česko v…
23. 11. 2023
Zjistit více
Realizace strategických projektů v uhelných regionech se blíží. Do…
Celkem šest strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) LERCO, Černá kostka, CEPIS, REFRESH, TPA a POHO park z Moravskoslezského…
15. 11. 2023
Dalších 450 milionů na rozvoj řemeslných inkubátorů. Detaily…
K již dříve vyhlášeným výzvám podporujícím rozvoj podnikání v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji se dnes přidaly i tři nové dotační výzvy na…
30. 11. 2023
Workshop Zakládání a rozvoj energetických komunit v ČR
Podpora a bariéry rozvoje energetických komunit bude ústřením tématem tří regionálních workshopů v Karlových Varech, Ústí nad Labem a Ostravě. O problematice…
28. 11. 2023
Webinář: Aktuality z OPST
Cílem krátkého setkání je poskytnout přehled užitečných odkazů k tématům spravedlivé transformace, souhrn prezentací, videozáznamů a příloh z proběhlých akcí,…
6. 11. 2023
Zveřejňujeme termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP 2014+ a…
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a z Operačního…
17. 10. 2023
Termín ukončení financování v roce 2023
S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory s uzavřenou smlouvou o poskytnutí…
17. 10. 2023
Pomůžeme Karlovarskému kraji ke kvalifikovaným pedagogům. Program…
Karlovarský kraj má v Česku nejhorší postavení v počtu nekvalifikovaných učitelů. Se začátkem roku 2024 budou moct učitelé a pedagogičtí pracovníci základních…
16. 10. 2023
Všechny aktuality

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách