13. výzva – Inovativní projekty oběhového hospodářství v…
Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v…
15. 2. 2023 – 31. 7. 2023
12. výzva – Inovativní projekty oběhového hospodářství v Ústeckém…
Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v…
15. 2. 2023 – 31. 7. 2023
11. výzva – Inovativní projekty oběhového hospodářství v Karlovarském…
Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v…
15. 2. 2023 – 31. 7. 2023
10. výzva – Konektivita škol v Moravskoslezském kraji
Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení,…
15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
9. výzva – Konektivita škol v Ústeckém kraji
Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení, např.…
15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
8. výzva – Konektivita škol v Karlovarském kraji
Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení,…
15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
7. výzva – Odborné učebny středních škol v Moravskoslezském kraji
Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické…
15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
6. výzva – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji
Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické…
15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
5. výzva – Odborné učebny středních škol v Karlovarském kraji
Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické…
15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
4. výzva – Technická pomoc v Operačním programu Spravedlivá…
Výzva je určena pro předkládání žádostí o podporu směřující k efektivní administraci projektů Operačního programu Spravedlivá transformace.
9. 12. 2022 – 31. 12. 2029
Tisková zpráva
Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem,…
Operační program Spravedlivá transformace (OPST) už vyhlásil 13 výzev v celkové výši 23,2 miliard korun z celkové dvaačtyřicetimiliardové alokace. To znamená, že celá polovina finančních prostředků z programu je už nyní dostupná zájemcům a další výzvy budou v příštích třech měsících přibývat. Program dosud registruje žádosti o podporu za 12 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP)…
21. 3. 2023
Zjistit více
Březnová Priorita je o energetických úsporách i výzvách OPST
Nové vydání časopisu Priorita se zabývá energetickými úsporami, a to jak na úrovni domácností, tak na úrovni obcí.
3. 3. 2023
Zveřejňujeme aktualizované znění Pravidel pro žadatele a příjemce…
Dokument obsahuje přehled nejdůležitějších informací, které žadatelé potřebují na cestě k úspěšnému získání dotace a následné realizaci projektu podpořeného z…
17. 2. 2023
Podpora inovativních projektů oběhového hospodářství míří do…
Nově zveřejněné výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace podpoří inovativní a pilotní projekty oběhového hospodářství.
16. 2. 2023
Jeden a půl miliardy na modernizaci škol v uhelných krajích nabízí…
Investice do lepšího připojení a využívání internetu nebo modernizace odborných učeben a pracovišť odborného výcviku nabízí první letošní balíček dotací z…
15. 2. 2023
Jak připravit Podkrušnohoří na rizika sucha a přívalových dešťů
Seminář Nadace Partnerství zaměřený na výzvy spojené s extrémy počasí vyvolanými klimatickou změnou, kterým bude v budoucnu čelit západní region České…
7. 3. 2023
Prezentace a záznam webináře k výzvám Odborné učebny a Konektivita…
Podívejte se na prezentaci a záznam z webináře věnovaného podmínkám výzvy „Odborné učebny“ na podporu vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben a…
13. 2. 2023
Zveřejňujeme harmonogram výzev z OPST pro rok 2023
Operační program Spravedlivá transformace (OPST) se rozjíždí na plné obrátky. Již v prvním čtvrtletí tohoto roku počítá Ministerstvo životního prostředí ve…
2. 2. 2023
Všechny aktuality

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách