Filmové vouchery pro Ústecký kraj (výzva ÚLK)
Výzva podpoří výrobu hraných a dokumentárních filmů v Ústeckém kraji
3. 6. 2024 – 31. 1. 2027
55. výzva – Rozvoj vodíkových údolí – Moravskoslezský kraj
Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na…
21. 6. 2024 – 30. 9. 2024
54. výzva – Rozvoj vodíkových údolí – Ústecký kraj
Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na…
21. 6. 2024 – 30. 9. 2024
53. výzva – Rozvoj vodíkových údolí – Karlovarský kraj
Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na…
21. 6. 2024 – 30. 9. 2024
61. výzva – strategický projekt GET centrum UJEP
Výzva je vyhlášena za účelem poskytnutí finanční podpory na přípravu a realizaci strategického projektu GET centrum UJEP.
30. 5. 2024 – 15. 7. 2024
Příprava projektů pro veřejný sektor (výzva ULK)
Výzva Ústeckého kraje na projekty pro veřejný sektory, která navazuje na 44. výzvu OPST.
18. 6. 2024 – 31. 7. 2026
Vouchery pro podnikatele v Karlovarském kraji (výzva KVK)
Výzva Karlovarského kraje na podnikatelské vouchery, která navazuje na 14. výzvu OPST. Podnikatelé mohou žádat o voucher pro rozvoj podnikání a o inovační…
20. 12. 2023 – 2. 12. 2024
Vouchery pro podnikatele v Ústeckém kraji (výzva ULK)
Výzva Ústeckého kraje na podnikatelské vouchery, která navazuje na 15. výzvu OPST. Podnikatelé mohou žádat o voucher pro rozvoj podnikání a o inovační voucher.
15. 1. 2024 – 30. 9. 2024
Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji (výzva MSK)
Výzva Moravskoslezského kraje na podnikatelské vouchery, která navazuje na 16. výzvu OPST. Podnikatelé mohou žádat o voucher pro rozvoj podnikání a o inovační…
3. 1. 2024 – 16. 12. 2024
46. výzva – Filmové vouchery – Moravskoslezský kraj
Výzva podpoří výrobu hraných a dokumentárních filmů v Moravskoslezském kraji
2. 1. 2024 – 30. 6. 2024
Aktualita
Monitorovací výbor OPST schválil kritéria pro další dotační výzvy a…
Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace, který zasedal ve dnech 11. – 12. června 2024 v krušnohorském Jáchymově, přijal pravidla pro nové výzvy na podporu regionálního školství, zájmového vzdělávání a osvětu ve všech třech uhelných krajích a kritéria na podporu výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji. Ty doplní již více než padesátku otevřených výzev pro podporu projektů na…
14. 6. 2024
Zjistit více
Spravedlivá transformace podporuje podnikání budováním řemeslných…
Připomínáme zájemcům o finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace, že výzvy číslo 19, 20 a 21 na podporu řemeslných dílen a inkubátorů…
14. 6. 2024
Ústecký kraj podporuje filmaře díky Operačnímu programu Spravedlivá…
Projekt Filmové vouchery láká do regionu filmové štáby, které posílí zdejší ekonomiku. Díky připravovanému vyhlášení CHKO Krušné hory se navíc posílí místní…
12. 6. 2024
Zveřejňujeme aktualizované znění Pravidel pro žadatele a příjemce…
V rámci změn byla mj. přidána nová kapitola k vyhlášené výzvě „Rozvoj vodíkových údolí“. Seznam všech změn 15. verze Pravidel naleznete na stránce č. 10…
10. 6. 2024
Zveřejňujeme principy kontroly nepřímých nákladů
Pro příjemce účtující dle vyhlášky o rozpočtové skladbě, může být problém částku paušálu přiřadit k investičním výdajům a tato problematika byla diskutována…
6. 6. 2024
Aktualizovali jsme termíny v harmonogramu výzev na rok 2024
O podporu ze spravedlivé transformace v uhelných krajích je zájem. Ke konci května žadatelé v operačním programu požádali o podporu v objemu 77,6 % celkové…
6. 6. 2024
Umí český stát čerpat Fond spravedlivé transformace?
Na konci dubna vyšla analýza institutu EUROPEUM, která se zabývá jak národní kapacitou, tak organizačními schopnostmi státu pro efektivní fungování z Fondu…
28. 5. 2024
Realizace strategických projektů v uhelných regionech se rozjíždí
Celkem 31 žádostí se sešlo na konci roku 2023 ve výzvě pro strategické projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), která podporuje tzv.…
23. 4. 2024
Všechny aktuality

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách