Cílem projektu je zahájit domácí těžbu lithia. Lithium je základní surovinou pro výrobu tzv. Li-ion baterií, jejichž poptávka v posledních letech prudce stoupá, a to především v návaznosti na dekarbonizaci evropského hospodářství.

Celý záměr je velmi široký a zahrnuje kompletní infrastrukturu nezbytnou pro těžbu lithia, ale i cínu a wolframu. Na projekt navazuje další strategický projekt v Ústeckém kraji – Gigafactory.

V případě schválení podpory budou z programu podpořené jen vybrané části projektu. Podpora projektu je nicméně podmíněná kladným stanoviskem EIA.

Harmonogram projektu

  • 2022 – EIA, změna územního plánu a zásad územního rozvoje kraje
  • 2023 – povolení k těžbě
  • 2023 až 2024 – stavební povolení
  • 2024 – výstavba závodu, strojní vybavení a zahájení těžby
Nositel projektu:
Geomet, s.r.o.
Oblast podpory:
Čistá energie
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
Cínovec

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá proces hodnocení

Celkové náklady:
11 000 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
4 944 398 111 Kč
Předpokládaná výše dotace:
111 240 493 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.