Vznik nové krajské instituce, která bude poskytovat poradenství pro města a obce v oblasti transformace energetiky a čisté mobility.

Centrum bude začleněno do organizační struktury Moravskoslezského energetického centra, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Další pracoviště mají být rozmístěna po celém regionu, aby byla městům a obcím napříč krajem co nejblíže. Bez systematické pomoci odborníků v území nelze spustit změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice.

Harmonogram projektu

  • od 2022 – Příprava projektu
  • od 2023 – Realizační provozní fáze
  • ukončení realizace 31.12.2027
Seznámení s projektem
Nositel projektu:
Moravskoslezské energetické centrum
Oblast podpory:
Čistá energie
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
8 dislokovaných pracovišť (Ostrava, Karviná, Třinec, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, Vítkov a Bruntál)

Typ projektu:
Neinvestiční
Stav projektu:
V realizaci

Celkové náklady:
150 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
22 500 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
127 500 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.