Záměrem projektu je výstavba vodíkového hospodářství uvnitř průmyslového areálu Triangle zahrnujícího jednotku pro generaci obnovitelné elektřiny, výrobu zeleného vodíku, jeho kompresi, skladování, distribuci či konverzi zpět na obnovitelnou elektřinu.

V rámci projektu je počítáno též s výstavbou čerpací stanice, obsahující výdejní stojany pro vozidla na konvenční i alternativní pohony vč. vodíku a elektřiny. Projekt by měl vytvořit kapacitu pro výrobu 500 tun zeleného vodíku ročně.

Harmonogram projektu

 • 10/2023 – 06/2024 – výběrové řízení na dodavatele technologií
 • 02/2024 – 02/2025 – dodání FVE (solární panely, měniče, rozvody)
 • 06/2024 – 06/2025 – dodání elektrolyzéru
 • 06/2024 – 03/2025 – dodání kompresoru
 • 12/2024 – 05/2025 – dodání vyrovnávací nádrže
 • 12/2024 – 05/2025 – dodání vysokotlakých skladovacích lahví
 • 09/2024 – 05/2025 – dodání chladící jednotky
 • 06/2024 – 06/2025 – dodání palivového článku
 • 06/2024 – 06/2025 – dodání čerpací stanice
 • 06/2024 – 06/2025 – dodání výrobní haly a administrativní budovy
 • 01/2024 – 12/2024 – vývoj softwaru pro měření, monitoring a analýzu jednotky

Partneři projektu

 • CHEMINVEST s. r. o.
 • Fond HYDROGEN1
Nositel projektu:
FOR H2ENERGY s. r. o.
Oblast podpory:
Čistá energie
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
průmyslová zóna Triangle, Bitozeves

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
608 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
243 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
365 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.