Cílem projektu je snížení negativních dopadů na životní prostředí, které vytváří provoz veřejné hromadné dopravy. V rámci projektu dojde k náhradě autobusů s naftovým pohonem za vodíkové autobusy. Součástí projektu je i doprovodná infrastruktura nezbytná pro provoz těchto autobusů.

V rámci projektu dojde k pořízení dvaceti vodíkových autobusů, k výstavbě čerpací stanice a také k rekonstrukci servisního zázemí.

Harmonogram projektu

  • 2022 – Příprava projektu
  • 1. 7. 2024 – Začátek realizace projektu
  • 31. 12. 2027 – Dokončení realizace projektu

Partneři projektu

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
  • SPOLCHEMIE Hydrogen, a.s.

Seznámení s projektem
Nositel projektu:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.
Oblast podpory:
Čistá energie
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
Ústí nad Labem

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá hodnocení projektu

Celkové náklady:
1 040 020 962 Kč
Vlastní zdroje:
192 209 244 Kč
Předpokládaná výše dotace:
847 811 718 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.