Cílem projektu je snížení negativních dopadů na životní prostředí, které vytváří provoz veřejné hromadné dopravy. V rámci projektu dojde k náhradě autobusů s naftovým pohonem za vodíkové autobusy. Součástí projektu je i doprovodná infrastruktura nezbytná pro provoz těchto autobusů.

V rámci projektu dojde k pořízení dvaceti vodíkových autobusů, k výstavbě čerpací stanice a také k rekonstrukci servisního zázemí.

Harmonogram projektu

  • 2022 – Příprava projektu
  • 2022 až 2023 – Výstavba plnící stanice
  • 2022 až 2024 – Rekonstrukce haly údržby
  • 2023 až 2026 – Nákup autobusů

Partneři projektu

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Nositel projektu:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.
Oblast podpory:
Čistá energie
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
Ústí nad Labem

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
724 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
109 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
615 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.