Hlavním záměrem projektu je dlouhodobé ekonomické oživení Aše, včetně celého širšího okolí. Projekt cílí na oblasti podnikání, zaměstnanosti, cestovního ruchu a vzdělávání.

Projekt představuje nástroj pro realizaci ekonomických i širších společenských změn v souladu s transformačním plánem Karlovarského kraje.

Cílem projektu je podpora podnikání (vč. mikropodnikání), zvyšování produktivity práce a přidané hodnoty, změna struktury zaměstnanosti v regionu, zvýšení resilience a příspěvek ke klimatickým cílům EU.

Harmonogram projektu

  • 2Q/2021 – Zahájení realizace
  • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 2Q/2028 – Dokončení projektu

Seznámení s projektem

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Město Aš
Oblast podpory:
Podnikání
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
Poštovní náměstí, budova nevyužívané hasičské zbrojnice v Aši

Typ projektu:
Neinvestiční
Stav projektu:
Probíhá proces hodnocení

Celkové náklady:
137 827 596 Kč
Vlastní zdroje:
20 674 139 Kč
Předpokládaná výše dotace:
117 153 457 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.