Investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb vedoucích k vytváření nových pracovních míst.

Cílem projektu je nastartovat systematické transformační změny v celém Karlovarském kraji, přispět k transformaci ekonomiky a diverzifikaci do nových odvětví, ke kterým má Karlovarský kraj dlouhodobě předpoklady a již dnes vysoký exportní potenciál.

Harmonogram projektu

 • 1Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
 • 1. 6. 2023 – Zahájení realizace
 • 31. 12. 2027 – Dokončení projektu

Partneři projektu

 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. KK
 • příspěvkové organizace KK v oblasti kultury
 • PROTEBE live, z. s.
 • Krajská hospodářská komora KK
 • Mikroregion Sokolov-východ
 • Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p. o. KK
 • Dům kultury Ostrov
 • ZČU a UJEP
 • Inovační centrum INION, z. ú
 • KAM – kancelář architektury Karlovy Vary
 • KULTIVARY
 • ILAB, v. v. i.

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Karlovarský kraj
Oblast podpory:
Podnikání
Kraj:
Karlovarský kraj
Lokalita:
Karlovy Vary a Cheb

Typ projektu:
Neinvestiční
Stav projektu:
Probíhá hodnocení projektu

Celkové náklady:
167 740 451 Kč
Vlastní zdroje:
25 161 067 Kč
Předpokládaná výše dotace:
142 579 383 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.