Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
15. 2. 2023 - 31. 12. 2023
Alokace
200 000 000 Kč
Příjemci podpory
  • Církve a církevní organizace
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Kraje
  • Nestátní neziskové organizace
  • Obce
  • Organizační složky státu
  • Ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
  • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
  • Školské právnické osoby
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu