V rámci výzvy jsou podporovány aktivity, které cílí na podporu zaměstnanosti v podnicích a podporu osob pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
29. 2. 2024 - 31. 5. 2024
Alokace
150 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

Projekt cílí na podporu zaměstnanosti v podnicích, které procházejí transformací v souvislosti s realizací cílů Zelené dohody. Tato pomoc zahrnuje podporu podniků a podporu osob prostřednictvím uvedených aktivit:

  • Monitoring zaměstnavatelů – informační schůzky se zaměstnavateli, tvorba databáze zaměstnavatelů;
  • Výběr účastníků a poradenství pro účastníky – poradenské programy vedoucí k začlenění na trh práce, zaměřené např. na přípravu životopisu a motivačního dopisu, přípravu na pohovor, pomoc s oslovováním zaměstnavatelů či s vyhledáváním vhodného pracovní místa, prevenci předlužení, energetickou chudobu, dluhové poradenství a další podpůrné aktivity.
  • Rekvalifikace a další vzdělávací aktivity – podpora dalšího vzdělávání posilujícího postavení osob na trhu práce, tj. zejména zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, a to jak ve specifických, tak obecných dovednostech (včetně měkkých) a dále také vzdělávací kurzy standardizované v rámci ÚP s jednotnou výukou dle předem stanovených podkladů;
  • Zprostředkování zaměstnání prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, a to buď pomocí nedotovaných pracovních míst nebo pracovních míst spolufinancovaných z prostředků OPST, jedná se o společensky účelná pracovní místa (vyhrazená a zřízená), vytvořená pracovní místa a překlenovací příspěvky;
  • Doprovodná opatření pro účastníky – proplácení cestovních výdajů, poplatků za vstupní lékařské prohlídky, výpisy z rejstříku trestů apod.

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
  • Úřad práce – krajská pobočka v Ústí nad Labem
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu