Výzva podpoří nábor a vzdělávání pedagogických pracovníků.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
1. 1. 2024 - 24. 4. 2024
Alokace
22 500 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

Konečným žadatelem mohou být základní i střední školy. Projekt konečného žadatele bude povinně obsahovat 2 aktivity:

Aktivita 1 – Náborový příspěvek povede:
  • k poskytnutí finančních prostředků příjemci dotace na výplatu náborového příspěvku nastupujícímu kvalifikovanému učiteli nebo;
  • k poskytnutí finančních prostředků příjemci dotace na výplatu náborového příspěvku nastupujícímu speciálnímu pedagogovi nebo;
  • k poskytnutí finančních prostředků příjemci dotace na výplatu náborového příspěvku nastupujícímu odborníkovi z praxe bez pedagogického vzdělání, které si doplní v rámci závazku nebo;
  • k poskytnutí finančních prostředků příjemci dotace na výplatu náborového příspěvku nastupujícímu školnímu psychologovi.

Aktivita 2 – Vzdělávání povede:
  • k poskytnutí finančních prostředků ve výši až 100 000 Kč na vzdělávání každé podpořené osoby,a to zejména na vzdělávání dle vyhlášky č. 317/2015 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Dokumenty k výzvě

Obecně platné přílohy

Pozvánky na semináře a webináře k jednotlivým výzvám a záznamy z nich najdete zde.

Příjemci podpory
  • Kraje
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu