Výzva podpoří profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
29. 9. 2023 - 30. 6. 2026
Alokace
360 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

  • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu